Energinet om stor gasledning: Det er landmændene, der tager fejl

Det er normalt i Danmark, at lodsejerne skal betale for at få flyttet en gasledning gravet ned i deres jord, lyder det fra Energinet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flere sjællandske landmænd er bekymrede ved udsigten til måske at skulle leve med den store naturgasledning Baltic Pipe gravet ned i deres marker.

Planen er, at ledningen skal graves ned tværs over Sjælland fra Stillinge Strand i Slagelse Kommune til syd for Faxe Ladeplads. Ledningen skal fragte norsk naturgas fra Nordsøen til Polen.

Det er den statsejede virksomhed Energinet og det polske selskab Gaz-System, der står for projektet

quote Det er helt normal praksis i Danmark for den infrastruktur. Vi taler jo om en motorvej for energi

Ole Daugaard Buhl, Energinet

Landmændene frygter blandt andet, at deres udbytte bliver mindre i jorden over gasledningen, og de er også trætte af, at Energinet ikke vil betale for at flytte ledningen, hvis landmændene vil opføre nye anlæg på deres marker.

Men ifølge Energinet selv er det slet ikke normal praksis i Danmark, at energiselskaberne betaler for at flytte el- og gasledninger, hvis lodsejerne ønsker at udvide.

Det siger Ole Daugaard Buhl, der er afdelingsleder i Arealer og Rettigheder hos Energinet. 

Hvorfor er det lodsejerne, der skal betale for måske at flytte en gasledning, som I vil grave ned i jorden?

- Jeg hører godt, der er nogle landmænd, som stiller spørgsmålstegn ved de principper, der skal gælde for sådan nogle overordnede el- og gasanlæg, som det her. Men vi kommer ikke med nogle nye principper. Det er jo ikke nyt, at der bliver lagt gasledninger ned i Danmark, siger han.

- I 80’erne blev der lagt tusindvis af kilometer overordnet gasledning ned i Danmark, og vi bruger de samme principper som dengang. Det vil sige, at der bliver betalt en erstatning til lodsejerne, så vi kan anbringe gasledningen på ejendommen, og den kan blive der. Det er helt normal praksis i Danmark for den infrastruktur. Vi taler jo om en motorvej for energi.

quote Det er er et stort puslespil, som gøres op for at finde en varig placering af de her anlæg

Ole Daugaard Buhl, Energinet

Varig placering er vigtig

Men der er jo faktisk en løsning, som bliver kaldt for gæsteprincippet. Det går ud på, at I betaler, hvis gasledningen skal flyttes senere hen. Hvorfor gør I det ikke på den måde?

- Det er ikke en løsning, der er tradition for at anvende i Danmark på det her område. Fordi det vil jo betyde, at de her motorveje risikerer at skulle flyttes mange gange på grund af alle mulige udfordringer, som kommer frem, efterhånden som samfundet udvikler sig.

- Det er vigtigt, at man får en varig placering af de her meget dyre anlæg, og at der bliver taget hensyn til dem i den kommunale planlægning, der foregår. I den forbindelse lægger vi jo stor vægt på at tage hensyn til landbruget og deres udvidelesmuligheder i planlægningen af den endelige placering af de her anlæg. Vi forsøger at placere dem så langt som muligt fra bebyggelsesområder, der hører til ejendommene. Vi tager hensyn til den kommunale planlægning. Det er er et stort puslespil, som gøres op for at finde en varig placering af de her anlæg, siger Ole Daugaard Buhl.

quote Vi skal ikke tjene penge, men vi skal sørge for, der er økonomi i de projekter, der bliver gennemført

Ole Daugaard Buhl, Energinet

- Vi skal ikke tjene penge

Landmændene mener, at I fraviger et hundrede år gammelt princip, der handler om, at det er jer, der skal betale. Er det landmændene, der tager fejl?

Ja, det er det. Fordi allerede i 1980 blev der indgået en aftale mellem landbrugsorganisationerne og naturgasselskabet om grundlaget for hele naturgasprojektet som kørte i 80’erne og 90’erne. Og der var man enige om, at de her anlæg skulle placeres med varig beliggenhed, og der skulle betales en erstatning herfor. Det er sådan alle de andre anlæg ligger. Så det er ikke os, der kommer med nye principper.

Men hvorfor er det landmændene, der skal betale, når det er jer, der har indtjeningen?

Vi er jo et statsligt selskab, og den indtægt, der kommer på at køre gas gennem Danmark, går til at holde tarifferne nede på gasprojektet. Vi skal ikke tjene penge, men vi skal sørge for, der er økonomi i de projekter, der bliver gennemført.