Fejlkonstruktion skyld i badeforbud

Sidste sommer var der problemer med for mange sundhedsskadelige bakterier i badevandet ved Hørby på Tuse Næs. Derfor nedlagde Holbæk Kommune badeforbud. Kilden til forureningen blev fundet, fejlen udbedret og nu er vandet rent igen.

- Vi har haft gang i et større udredningsarbejde for at finde forureningskilden, forklarer afdelingsleder Niels Hermansen fra Teknik og Miljø og uddyber:

- Undersøgelserne viste, at forureningen stammede fra spildevand, som, via et regnvandsudløb, løb urenset ud i fjorden ved Hørby Færgevej. Der var tale om en fejlkonstruktion i et såkaldt overfaldsbygværk. Det er nu ændret, således at der i normale vejrsituationer ikke kan løbe spildevand over i regnvandsledningen. Det gælder dog her, som mange andre steder, at der ved ekstreme regnskyl kan ske et vist overløb af spildevand, som løber ud i fjorden.

Problemerne med vandkvaliteten ved Hørby Strand blev opdaget af Holbæk Kommune i forbindelse med den generelle kontrol af badevandskvaliteten. Hver sommer tager kommunen løbende prøver af vandet på 18 badestrande i Holbæk Kommune samt på en række kontrolstationer.

- Generelt er kvaliteten tilfredsstillende. Hvis der viser sig at være problemer enkelte steder, bliver embedslægen inddraget i beslutningen om, hvad der skal ske, slutter Niels Hermansen.

Badevandskvaliteten bliver undersøgt fra starten af maj til september. Vandkvaliteten ved Hørby er undersøgt otte gange i år, og alle prøver viser fin kvalitet.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App