Færre pesticidrester i dansk frugt end tidligere

Foto: TV ØST

Efter flere år med et stigende antal fund af pesticidrester i dansk frugt ser det nu ud til, at kurven er knækket. I 2006 er der konstateret et fald i fundene af rester efter pesticid i dansk frugt som æbler,pærer og jordbær i forhold til tallene for 2007

 - Vi håber, at den danske frugt er inde i en positiv udvikling. Særligt blandt æblerne, hvor der de senere år har været en tendens til et stigende antal fund af pesticidrester, ser vi nu et fald i antallet af fund. Det vil være glædeligt, hvis tallene er udtryk for, at kurven er knækket, siger kontorchef Johan Kjølhede Overgaard fra Fødevarestyrelsens kontor for kemisk fødevaresikkerhed.

- Resultaterne baserer sig imidlertid på stikprøver, og derfor er det endnu for tidligt at sige, om den gunstige udvikling i 2006 skyldes fødevareerhvervets tiltag for at nedbringe pesticidindholdet, vejrforhold eller andre faktorer, fortsætter han.

Fødevarestyrelsen vil under alle omstændigheder følge udviklingen tæt de kommende år.

Samlet set blev der i 2006 fundet rester af pesticider i 51 % af al den frugt og grønt, som blev kontrolleret af den danske pesticidkontrol. De udenlandske produkter indeholder væsentligt oftere pesticidrester end de danske produkter. Sidste år overskred indholdet i 3,5 % af prøverne de tilladte grænseværdier, hvilket dog ikke betyder, at de er sundhedsskadelige.

Hovedresultaterne af kontrollen med pesticidrester i fødevarer 2006 er:

Frugt:

  • Pesticidrester i 65 % af prøverne (dansk frugt 45 %, frugt fra EU-lande 74 %, frugt fra lande udenfor EU 76 %).
  • Overskridelser af grænseværdien i 2,6 % af prøverne (dansk frugt 2 %, frugt fra EU-lande 1 %, frugt fra lande udenfor EU 5 %).

Grøntsager:

  • Pesticidrester i 27,6 % af prøverne (danske grøntsager 14 %, grøntsager fra EU-lande 37 %, grøntsager fra lande udenfor EU 32 %).
  • Overskridelser af grænseværdien i 4,3 % af prøverne (danske grøntsager 1 %, grøntsager fra EU-lande 6 %, grøntsager fra lande udenfor EU 6 %).

Korn, ris og majs:

  • Pesticidrester i 23 % af prøverne (danske prøver 11 %, prøver fra EU-lande 47 %, prøver fra lande udenfor EU 11 %). Ingen overskridelser af grænseværdierne.

Animalske produkter: 

  • Der blev taget i alt 295 prøver af kød, mælk og honning. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne.

Økologiske produkter: 

  • Der blev taget i alt 65 prøver af økologisk frugt- og grønt. Der blev fundet rester af pesticid i en citron og en kiwi, begge fra Italien, svarende til 3 % af de økologiske prøver. De overskred dog ikke grænseværdien.
  • Der blev taget i alt 33 prøver af økologisk korn. Prøverne indeholdt ikke nogen fund af pesticidrester.
  • Desuden blev der taget 13 prøver af økologisk babymad. Prøverne indeholdt ikke nogen fund af pesticidrester.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Hele rapporten kan findes og downloades på www.fvst.dk

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App