Yngre læger: Travlhed fører dagligt til alvorlige utilsigtede hændelser på Holbæk Sygehus

07:25

I tre breve har lægerne på Holbæk Sygehus i januar advaret sygehusledelsen om at patientsikkerheden er i fare

De yngre læger siger nu stop for overbelægningen på Holbæk Sygehus.

1 af 2

Situationen på Holbæk Sygehus er nu så presset, at de yngre læger ligesom overlægerne siger stop. Travlheden fører ofte til fejl.

Lige siden Region Sjælland skruede ned for den medicinske afdeling på Roskilde Sygehus har situationen på Holbæk Sygehus været kaotisk. Der er alt for mange patienter i forhold til det, sygehuset kan klare – og det fører dagligt til alvorlige utilsigtede hændelser.

Så klar er meldingen fra de Yngre Læger på Holbæk Sygehus, der nu ligesom overlægerne melder fra overfor det alt for store arbejdspres på sygehuset.

- Siden oktober 2016 har vi konstant haft godt 20 patienter i overbelægning. Det svarer til et helt sengeafsnit, som vi skal behandle af ekstra-patienter. Det kan vi ikke gøre indenfor de rammer vi har.  Vi når ikke at se til patienterne – og det går simpelthen for hurtigt, og det fører til fejl, siger Laurits Schou Kromberg, der er fællestillidsmand for Yngre Læger på Holbæk Sygehus.

De yngre læger på sygehuset skrev som overlægerne og sygeplejerskerne på sygehuset et bekymret brev til sygehusets ledelse den 23. januar, hvor de sagde fra overfor den voldsomme travlhed og overbelægning på sygehuset.

”Vi oplever dagligt, at vi som yngre læger ikke kan levere det høje faglige niveau og grundige arbejde, som vi ønsker og patienterne skulle forvente af os. Vi oplever dagligt, at der sker alvorlige utilsigtede hændelser – og at der ikke er tid til at indberette dem alle grundet travlhed”, skriver lægerne i brevet, hvor de også peger på, at der siden nytår har været 30 procent flere patienter indlagt på sygehuset end de er normeret til.

Læs også Overlæger på Holbæk Sygehus advarer: Patientsikkerheden er i alvorlig fare

Sådan opstår fejlene

Sådan reagerer Region Sjælland

TV ØST har igennem flere dage forsøgt at få en kommentar til kritikken fra de yngre læger fra Region Sjælland. 

De har svaret med følgende, skriftlige besked:

"Region Sjælland fastholder tidligere udtalelser fra sygehusledelsen på Holbæk Sygehus om, at patientsikkerheden er i orden. Dette har regionen ligeledes fredag den 2. februar meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed i en redegørelse."

Tillidsrepræsentanten Laurits Schou Kromberg forklarer, hvordan fejlene opstår:

- Hvis patienterne ligger for lang tid med en lungebetændelse, så kan det udvikle sig til en blodforgiftning, og så kan de ende på intensiv. Det er der stor risiko for, og det er allerede sket, siger han.

Han forklarer, at overbelægningen både handler om travlhed og de fysiske forhold på hospitalet.

- Patienterne kommer ind i akutmodtagelsen, hvor der ikke er personale nok til at tilse dem. Det vil sige, at de får en for hurtig gennemgang dernede og kommer på medicinsk afsnit. Der er der overbelægning. Vi har simpelthen ikke fysiske rammer til at have patienterne liggende. Det betyder, at de kommer til at ligge på gangene, i kosteskabene og i opholdsstuerne, fordi vi kan ikke sende dårlige patienter hjem, fortæller Laurits Schou Kromberg.

- Når vi skal gå stuegang, så er der for få læger til dem. Det betyder, at vi ikke får set patienterne så grundigt, som vi gerne vil. Vi får ikke givet den service, som vi gerne vil give patienterne. Og det kan føre til fejl, siger han.

Uerfarne læger må klare sig alene

Overbelægningen på sygehuset betyder også, at der mangler læger på afdelingerne. Det betyder, at læger under uddannelse må klare sig uden at der er en speciallæge med på stuegang.

- Så sent som i onsdags gik tre yngre læger stuegang alene – uden at der var en speciallæge til at vejlede eller støtte dem. Det øger sandsynligheden for fejl, og det giver stor usikkerhed, siger Laurits Schou Kromberg.

Uddrag fra de yngre lægers brev til ledelsen

Kære Sygehusledelse
 
 
Vi er dybt bekymrede for patientsikkerheden på Medicinsk afdeling Holbæk Sygehus.
Vi oplever dagligt, at vi som yngre læger ikke kan levere det høje faglige niveau og grundige arbejde, som vi ønsker og patienterne skulle forvente af os. Vi oplever dagligt, at der sker alvorlige utilsigtede hændelser – og at der ikke er tid til at indberette dem alle grundet travlhed. 
 
 
Årsagerne til problemerne med patientsikkerheden er bl.a.:
 
- Alvorlig mangel på personale
Der er det seneste år sket personaleflugt af, især sygeplejersker, men også læger. Vi mangler speciallæger i alle specialer, således at yngre læger kan superviseres af speciallæger i deres dagligdag. Et enkelt afsnit har 1 (!) fastansat sygeplejerske, et andet har 7 fastansatte sygeplejersker. På en tredje afdeling sagde 7 sygeplejerske op samtidigt, grundet urimelige arbejdsforhold, hvori det er uladsiggørligt at opretholde patientsikkerheden og værdigheden. Konsekvensen er bl.a. at ordinationer ikke bliver udført, patienterne bliver ikke tilset og kan risikere at blive alvorligt syge inden det opdages, og der er ikke tid til de mest basale plejeopgaver.
 
- Massiv overbelægning
Efter nytår ramte vi overbelægningsprocent på 30%. Vi er "vant til" at have 25 patienter flere end vi er normeret til, hvilket er med til at drive personale fra sygehuset. 40 patienter i overbelægning er decideret uforsvarligt, patienterne kan ikke nå at blive set af en læge og ikke modtage almindelig pleje af personalet. Der er ganske enkelt ikke nok personale til at håndtere de patienter der bliver indlagt.
 
- Implementering af Sundhedsplatformen
Er ikke succesfuldt. Mange arbejdsgange er blevet meget (!) længere, og selve skrivearbejdet sænker mange lægers produktion. Dette medvirker til at lægerne når færre patienter til stuegang og i ambulatoriet end de tidligere kunne klare – uden at andelen af tildelte patienter er blevet mindre. Der mangler klarhed i arbejdsgange, og medicinmodulet er decideret fejlbehæftet.

Vi ønsker at tage del i gode patientforløb, understøtte høj patientsikkerhed og skabe patienttilfredshed på Holbæk Sygehus. Vi ønsker opbakning fra Sygehusledelsen til at gøre dette, og der er hårdt brug for kortsigtede, som langsigtede, tiltag for at udbedre ovenstående problemer. Der er brug for handling, nu. 
 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App