Svigt af ordblinde børn: 16-årige Noah læser som et barn i 4. klasse

01:19

Noah Thilemann er ordblind og langt bagud i skolen. Hans forældre har valgt at sende ham på en efterskole for ordblinde, fordi han ikke fik nok hjælp på sin folkeskole i Slagelse.

Noah Thilemann skal have seks gange så mange støttetimer, som hans folkeskole i Slagelse tilbyder ham. Det slår Klagenævn fast.

Noah Thilemanns tid på Marievangsskolen i Slagelse har været svær.

- Jeg sad otte timer i klassen og tænkte bare på, hvornår jeg kunne gå hjem, siger han.

Den 16-årige elev fra Slagelse er ordblind, men har ikke fået den hjælp i folkeskolen, som han har haft brug for.

Jeg har følt mig anderledes, og at jeg bare ikke var god nok.

Noah Thilemann, Slagelse

Det betyder, at da han skal begynde i niende klasse i august 2018, læser han som en elev i tredje-fjerde klasse.

- Jeg har følt mig anderledes, og at jeg bare ikke var god nok, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Noahs mor, Anne Thilemann hjælper Noah med at stave sig igennem svære ord. Foto: Dorthe Olsgaard

Vil have Noah testet for ordblindhed

Da Noah går i tredje klasse bliver han screenet for ordblindhed, men screeningen viser ingenting.

Noahs forældre er dog overbeviste om, at han er ordblind, for han har meget svært ved at læse og ved at forstå de opgaver, der bliver stillet i skolen.

- Til skole-hjem-samtalerne var det jo egentlig det samme, vi fik at vide hver gang. De anerkendte, at han havde svært ved det, men at han var en god dreng, og at han prøvede. Så de gjorde ikke rigtig noget, siger Anne Thilemann, som er Noahs mor.

Fra 3. og frem til 5. klasse beder forældrene flere gange om en ordblindetest samt en it-rygsæk til Noah. 

Til skole-hjem-samtalerne var det jo egentlig det samme, vi fik at vide hver gang. De anerkendte, at han havde svært ved det, men at han var en god dreng, og at han prøvede. Så de gjorde ikke rigtig noget.

Anne Thilemann, mor til Noah, Slagelse.

Først til en skole-hjemsamtale i slutningen af 5. klasse bliver de hørt, og Noah bliver testet klart ordblind.

- På det tidspunkt tænkte jeg jo, yes! Nu får han noget hjælp, noget støtte og vejledning, en it-rygsæk, der kunne hjælpe ham, og nogle lærere, der kunne støtte ham resten af vejen i folkeskolen, ik'? siger Anne Thilemann.

Men sådan blev det ikke.

To støttetimer om ugen

Først halvvejs inde i sjette klasse får Noah Thilemann en it-rygsæk, som er et hjælpemiddel til ordblinde, men ikke nok vejledning i at bruge den. Derudover får han et intensivt læsekursus, som helt klart rykker ham.

Men herefter hedder hjælpen støttetimer i dansk, svarende til to lektioner om ugen. Det er slet ikke nok, mener hans forældre.

- Vi ser ikke nogen bedring eller fremgang i Noahs faglighed. Det er dybt frustrerende, siger Anne Thilemann.

Artiklen fortsætter under billedet.

Noah Thilemanns mor, Anne Thilemann er frustreret over, hvor meget Noah fortsat går glip af i skolen, på trods af at skolen nu godt ved, at han er ordblind. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Tager sagen i egen hånd

Forældrene klager til skolelederen over, at Noah ikke får mere hjælp, men skolelederen afviser at give mere støtte.

Jeg havde en dreng, der kom grædende hjem fra skole hver dag.

Anne Thilemann, mor til Noah, Slagelse

Efterhånden er Noah Thilemann nu så langt i sit skoleforløb, at hans forældre vælger at kontakte en efterskole for ordblinde i Skælskør.

- Vi så os nødsaget til at handle på Noahs vegne, for jeg havde en dreng, der kom grædende hjem fra skole hver dag, siger Anne Thilemann.

Noah får plads på efterskolen Solbakken i Skælskør. Et ophold, hvor forældrenes egenbetaling er cirka 43.000 kr. for et skoleår.

Noahs forældre klager desuden til Klagenævnet for Specialundervisning over, at Noah kun har fået to timers støtte om ugen i folkeskolen i Slagelse.

Klagenævn: Noah skal have seks gange så mange støttetimer

I marts 2019 kommer afgørelsen: Slagelse Kommune burde have givet Noah mere støtte.

- Så vi har jo haft ret hele vejen igennem, siger Anne Thilemann.

Ifølge klagenævnet skulle Noah have støtte i mindst 9 klokketimer om ugen i skoleåret 2018/2019. 

Ni klokketimer svarer til 12 lektioner. Det vil sige seks gange så mange lektioner, som Marievangsskolen har tilbudt Noah.

Men i Slagelse Kommune mener centerchef for Børn og Unge, Per Kensø, at Marievangsskolen har gjort sit bedste overfor Noah Thilemann.

Det er jo altid svært at sige, hvornår er nok nok, hvornår har vi gjort det godt nok. Den faglige vurdering, der har været på Marievangsskolen, det er, at man har gjort det så godt, man kunne.

Per Kensø, Centerchef, Børn og Unge, Slagelse Kommune.

- Som udgangspunkt er det jo altid en individuel vurdering, når vi har med ordblinde børn at gøre. Ordblindhed er et spektrum, som er meget forskelligt fra barn til barn. Marievangsskolen har jo været inde og vurdere, hvor meget der skulle til i den her givne sag. Hvis man ikke er tilfreds som forælder, så har man jo mulighed for at gå ind og klage over den hjælp og den støtte man får, og det er jo egentlig også det, der er sket i den her sag.

Vil hive Noah ud af efterskole

Men Anne Thilemann føler ikke, afgørelsen fra klagenævnet kan bruges til ret meget.

Slagelse Kommune har nemlig tænkt sig at følge afgørelsen ordret - dvs. at Noah tilbydes ni støttetimer resten af skoleåret og næste skoleår på hans gamle skole, Marievangsskolen.

- Jeg undrer mig da over, at man kan stoppe noget (efterskoleopholdet, red.), der er velfungerende og godt i gang, og som er rigtig godt for Noah, for at hive ham tilbage i noget, der ikke fungerer, siger Anne Thilemann.

I Ordblindeforeningen undrer Janne Sabroe sig også:

- Er det så kommunens holdning, at Noah skal holde op på efterskolen og komme tilbage til en almindelig folkeskole i 9. klasse og så have støtten der? Han vil skulle have nyt pensum i forhold til det, han har læst gennem hele skoleåret, og han skal have kontakt til nye lærere, som skal tage ham til eksamen. Det synes jeg ikke er holdbart, og det er ikke i barnets tarv, siger Janne Sabroe, formand for politisk udvalg i Ordblindeforeningen.

De sidste otte måneder på en efterskole for ordblinde har betydet, at Noah nu har læst en bog for første gang i sit liv. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Centerchefen for Børn og Ungeafdelingen i Slagelse Kommune kan godt se, det måske ikke er den bedste løsning for Noah:

- Nej. Men vi har jo ikke valgt, at drengen skulle tages ud af 9. klasse, det er jo forældrenes valg. Hvis han skulle have haft et bedre forløb, så skulle han jo være blevet og så fået den støtte, som han så får nu her med de ni timer i resten af 9. klasse og så i 10. klasse, siger centerchef, Per Kensø.

Men hvis han så havde fået de ni støttetimer fra april måned, tror du så, at det kunne have løftet ham nok til at tage en afgangsprøve?

- Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke udtale mig om.

Blev sendt på skole for udviklingshæmmede

Det er ikke første gang, vi hører om en sag, hvor Slagelse Kommune ikke har givet nok støtte og hjælp til en ordblind elev.

I februar 2018 stod Phillips mor frem og fortalte, hvordan hendes søn havde gået næsten ni år på en specialskole for udviklingshæmmede i Korsør. I niende klasse viser en test dog, at drengen slet ikke er udviklingshæmmet, han er ordblind.

- Kommunen har jo ikke lært af den sag, vi havde sidste gang, og de har ikke forbedret deres undervisningstilbud til ordblinde elever, siger Janne Sabroe fra Ordblindeforeningen.

Kommunen har jo ikke lært af den sag, vi havde sidste gang, og de har ikke forbedret deres undervisningstilbud til ordblinde elever.

Janne Sabroe, formand, politisk udvalg, Ordblindeforeningen.

Det er Per Kensø fra Slagelse Kommune ikke enig i.

Kommunen har styr på, hvordan man sætter ind overfor ordblinde elever, siger han:

- Vi har 300 elever med ordblindhed, som vi hver dag gør en forskel for, hjælper dem på vej, og gør dem klar, så ja, det mener jeg faktisk, at vi har.

"Dybt frustrerende"

Noah og hans familie ved ikke rigtig, hvad de skal stille op med de 9 støttetimer, som Slagelse Kommune tilbyder Noah i indeværende skoleår og næste skoleår.

Det er da ikke ok i det samfund, vi lever i i dag, hvor der er så mange muligheder, og hvor vi kan hjælpe og støtte og vejlede. At det så ikke sker, det er dybt frustrerende.

Anne Thilemann, Slagelse

Noah har rykket sig meget fagligt på efterskolen.

- Jeg har næsten læst en hel bog, det har jeg aldrig prøvet før, siger Noah Thilemann med et stort smil på læben.

Men Noahs efterskole vurderer, at der er et stykke vej endnu, før Noah er fagligt nok med til, at han kan gå op til 9. klasses afgangsprøve.

Så det ender formentlig med, at Noahs forældre betaler for, at Noah også tager 10. klasse på efterskolen.

Anne Thilemann håber ikke, at andre børn skal igennem et skoleforløb, som det, Noah har haft:

-  Det er da ikke ok i det samfund, vi lever i i dag, hvor der er så mange muligheder, og hvor vi kan hjælpe og støtte og vejlede. At det så ikke sker, det er dybt frustrerende.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App