Ann-Sofies ekskæreste slog hendes hunde ihjel: Stalker-sag fra Ringsted skal i Højesteret

Ann-Sofie Bjørk og hendes mor Bitten Bjørk blev forfulgt og chikaneret af Ann-Sofies ekskæreste. Han blev idømt 9 måneders fængsel af både by- og landsret. Nu skal sagen i Højesteret. Foto: TV ØST og Bitten Bjørk

Sagen om Ann-Sofie og Bitten Bjørk, der blev stalket af Ann-Sofies ekskæreste, er allerede afgjort i by- og landsret. Nu skal den prøves i Højesteret.

ADVARSEL: Stærke billeder undervejs.

Der var tale om stalking af Ann-Sofie Bjørk og hendes mor Bitten Bjørk, da 22-årige Ann-Sofies lidt ældre ekskæreste efter deres brud chikanerede de to kvinder på forskellige måder.

Det stadfæstede Østre Landsret i 2018.

Jeg vil forsøge at få skærpet dommen

Henriette Rosenborg Larsen, statsadvokat ved Rigsadvokaten, Anklagemyndigheden

Den 27-årige ekskæreste blev idømt 9 måneders fængsel, ligesom han året inden blev i byretten. Man kunne derfor tro, at sagen var lukket. Men nu skal sagen stå i Danmarks øverste domstol; Højesteret. Det er Anklagemyndigheden, der har søgt om det.

- Jeg vil forsøge at få skærpet dommen, siger Henriette Rosenborg Larsen, der er statsadvokat og skal føre sagen for Anklagemyndigheden.

Sagen skal for Højesteret onsdag den 27. marts i København.

Slog hunde ihjel

Sagen tager sit udspring tilbage i 2016. Dengang 19-årige Ann-Sofie Bjørk indledte over sommeren et forhold til en lidt ældre fyr. Men forholdet varede kun kort tid, da han ifølge Ann-Sofie havde et stort behov for at kontrollere hende.

Han begyndte derefter at forfølge og opsøge både Ann-Sofie og hendes mor, Bitten Bjørk.

En dag i oktober 2016 kom Ann-Sofie og Bitten Bjørk hjem. Der havde været indbrud, og begge deres hunde var væk. Hundene blev få dage efter fundet af politiet i ekskærestens bagagerum. Stukket ihjel.

- Jeg glemmer aldrig, hvor forfærdeligt det var, har Bitten Bjørk tidligere sagt om den periode.

Den 15. november 2017 blev ekskæresten idømt ni måneders fængsel for overtrædelse af sit polititilhold og for at have voldt nærliggende fare for Ann-Sofie Bjørk og hendes mor i trafikken. Han blev desuden frakendt sin førerret. Og den straf var Østre Landsret altså enig i året efter.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ann-Sofie Bjørks ekskæreste stjal og dræbte hendes hunde, Mickey og Malou. Politiet fandt de knivdræbte hunde i hans bagagerum. Foto: TV 2

Sagen skal være frontløber

I 2012 blev stalking for første gang defineret i dansk lovgivning, da Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning trådte i kraft. Men Danmarks øverste domstol, Højesteret, har endnu ikke taget stilling til et spørgsmål om stalking.

Jeg håber også, at Højesteret vil udstikke nogle generelle bemærkninger til, hvordan vi skal vurdere de her sager om stalking

David Francis Lublin, forsvarsadvokat for ekskæresten

Det kommer de så til nu. Og det kan have stor betydning for, hvordan stalking-sager fremover behandles i både by- og landsret, fortæller Henriette Rosenborg Larsen.

- Det er selvfølgelig altid konkrete sager. Men når man som anklager eller forsvarer står med en konkret sag og skal vurdere, hvad en overtrædelses koster, så søger man i retskilder og retspraksis. Og det er klart, at Højesteretspraksis, er det, man sætter mest lid til, forklarer hun.

Forsvarsadvokaten for ekskæresten, David Francis Lublin, ser også frem til at få en vurdering af stalker-sager i Højesteret. Han pointerer dog, at der i sagen fra Ringsted også er tale om mange andre lovovertrædelser, og at det derfor kan gøre det uklart, hvad stalkingen alene koster.

- Hvad giver en trussel, hvad giver et indbrud, hvad giver overtrædelse af dyreværnsloven? Det ved vi godt nogenlunde, hvad giver. Jeg håber også, at Højesteret vil udstikke nogle generelle bemærkninger til, hvordan vi skal vurdere de her sager om stalking, siger han.

Forsvareren har nedlagt påstand om formildelse. Altså en mildere straf end den, landsretten har stadfæstet.

Hvad er Højesteret?

Højesteret er sammen med Folketinget og regeringen landets øverste statsorganer.

 

Domstolene kan blandt andet afgøre, om den udøvende magts afgørelser er i overensstemmelse med loven, og om Folketingets love er i overensstemmelse med grundloven. Højesteret er rigets øverste domstol. 
 
Som landets øverste domstol skal Højesteret sørge for retsenhed og bidrage til afklaring i tilfælde, hvor retstilstanden er uklar. Højesteret har også - inden for lovens rammer - et ansvar for retsudviklingen. 

Højesteret er en appeldomstol, som behandler domme og kendelser, der er afsagt af Østre Landsret, Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten. Man kan altså ikke anlægge sag direkte ved Højesteret.

 

Højesteret behandler både civile sager og straffesager. Civile sager er især sager mellem borgerne indbyrdes og sager mellem en borger og forvaltningen. I straffesager kan Højesteret ikke tage stilling til skyldspørgsmålet. 

 

Domsforhandlingen i Højesteret er normalt mundtlig og finder næsten altid sted for åbne døre, således at offentligheden har fri adgang til at overvære domsforhandlingen. Der er ingen umiddelbar bevisførelse for Højesteret i form af parts- og vidneforklaringer, som man har det i byret og landsret.

 

Kilde: www.hoejesteret.dk

Se mere

Udover sagen fra Ringsted skal også en anden sag om stalking forbi Højesteret i samme ombæring. Sagen er forgået i Jylland, og der er udelukkende tale om stalking. Derfor kan den måske give en bedre indikation af, hvad stalking koster i straf, fortæller Henriette Rosenborg Larsen.

Sætter pris på opbakning

Selvom der ikke bliver afhørt vidner i Højesteret, har Ann-Sofie og Bitten Bjørk alligevel tænkt sig at møde op den 27. marts. De håber, at det lykkes at skærpe straffen yderligere.

Vi håber jo på lidt mere retfærdighed. Det var ikke nok, det han fik

Bitten Bjørk, mor til Ann-Sofie Bjørk

- Vi håber jo på lidt mere retfærdighed. Det var ikke nok, det han fik, siger Bitten Bjørk.

Uagtet hvordan Højesterets vurdering falder ud, så møder de også op for at anerkende den indsats, der er blevet gjort i sagen, forklarer Bitten Bjørk.

- Det mindste, vi kan gøre, er at møde op og bakke op om, at Anklagemyndigheden har valgt at tage den helt op til Højesteret, uddyber hun og taler også om politiets efterforskning i rosende vendinger.

Bitten Bjørk er glad for den indsats, der er blevet gjort af myndigheder og politi. Foto: TV ØST

David Francis Lublin fortæller, at hans klient - ekskæresten - ikke ønsker at udtale sig, men at han helst havde været foruden, at sagen nu skal i Højesteret. Han forsøger ifølge forsvarsadvokaten at lægge sagen bag sig. 

- Og det er klart, når vi skal snakke om det her igen i Højesteret, så er det ligesom noget, der fortsætter, siger David Francis Lublin.

Fortsat chikane

Selvom Ann-Sofie Bjørks ekskæreste allerede er dømt skyldig og har modtaget en straf, så har det tilsyneladende ikke stoppet ham. Bitten Bjørk fortæller således, at chikanen er fortsat, og de har lavet nye anmeldelser på ham.

- Han fandt nogle andre måder at genere på, fortæller Bitten Bjørk.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter de, at der findes nye anmeldelser.

- Der foreligger flere anmeldelser inden for flere sagskategorier, hvor sagens parter er involveret. Anmeldelserne er under efterforskning, hvorfor politiet ikke kan oplyse nærmere detaljer i dem, skriver de i en mail.

Det er klokken 9 den 27. marts, de to sager om stalking bliver præsenteret i Højesteret. Præcis en uge efter falder Højesterets dom.

05:10

I november 2016 besøgte TV ØST's krimimagasin Ann-Sofie og Bitten Bjørk, efter datterens to hunde var blevet stjålet.

Luk video

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App