Regionen vil tage ansvaret - patienter skal hjælpes videre til hurtig behandling

Foto: TV ØST

Region Sjælland undersøger, hvad det vil koste, hvis det i fremtiden skal være regionens ansvar, at patienternes behandlingsgaranti bliver overholdt.

Regionsrådspolitikere fra Venstre, Konservative og Radikale har stillet forslag om, at Region Sjælland i fremtiden skal have ansvaret for, at patienter bliver henvist til andre sygehuse, hvis de ikke kan blive undersøgt eller behandlet inden for 30 dage.   

Som det er i dag, så oplyser sygehusene om behandlingsgarantien, men det er op til patienten selv at søge hen til et andet sygehus for at få udredning eller behandling, hvis det ikke kan gøres inden for de 30 dage, man har krav på. 

Ifølge en indstilling til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, er Region Sjælland den region i landet, hvor man i færrest tilfælde lever op til rettighederne for udrednings- og behandlingsgaranti.

Region Sjælland oplyser, at regionen i fjerde kvartal af 2018 levede op til rettighederne i 80 procent af tilfældene.

- Når vi kan se, at Region Sjælland ligger lavt og i visse tilfælde lavest i de fem regioner i forhold til at leve op til patientrettighederne og patientgarantien om hurtig udredning og hurtig behandling, så synes vi også, at det er vigtigt, at vi sætter yderligere skub på det, fortæller Jacob Jensen (V), der er en af de politikere, der har stillet forslaget.

- Vi synes, at det er vigtigt, at man tager det som udgangspunkt, at det er systemet, der skal vise vejen hen til en hurtig udredning og en hurtig behandling, og ikke patienten, der selv skal finde rundt i det, siger han.  

Omkostningerne skal undersøges

- Vi har besluttet, at sagen skal sendes til undersøgelse i administrationen, fortæller Annemarie Knigge (S), der er formand for udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, som mandag behandlede forslaget på et møde.

Hun kalder det for et omfattende arbejde at ændre arbejdsgangen sådan, at det er Region Sjælland, der har ansvaret for at finde den hurtigste udredning og behandling til patienten. Derfor skal regionens administration nu finde ud af, hvad det kommer til at indebære, og hvor meget det kommer til at koste.

- Der var enighed i udvalget hele vejen rundt, om at forslaget skal undersøges. Vi vil alle sammen gerne servicere vores borgere bedst muligt, siger Annemarie Knigge.

UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG

Skal du vente mere end 30 dage på en diagnostisk undersøgelse, udredning eller en behandling, har du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at blive undersøgt eller behandlet på de private sygehuse, som regionerne har en aftale med. 

 

Ventetiden på behandling beregnes fra den dato, hvor du er endeligt udredt, det vil sige har fået stillet en diagnose, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Hvis ventetiden overstiger 30 dage, har du ret til udvidet frit valg til et aftalesyghus, det er de private hospitaler, som regionerne har en aftale med. 

Kontakt patientkontoret i din region for mere information om dine rettigheder og muligheder.

 

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Se mere

Udvalgsformanden synes godt om ideen om at se på reglerne for behandlingsret, som hun kalder for temmelig komplicerede.

Hun fortæller dog, at hvis der skal ændres i praksis omkring udrednings- og behandlingsrettighederne, så kræver det, at man sætter penge af til det i budgettet.  

- Sygehusvæsnet er presset i forvejen, og det vil koste penge og resurser, og de skal findes, understreger hun.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har møde igen i maj måned, og formanden håber, at undersøgelsen er færdig inden da.  

Rettelse

I indstillingen til udvalget står der, at Region Sjælland i 69 procent af tilfældene i 2017 levede op til rettighederne, mens Region Nordjylland gjorde det i 93 procent af tilfældene. Region Sjælland oplyser, at de tal ikke er retvisende, da man i 4. kvartal af 2018 levede op til 80 procent.

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App