Kommuner offentliggør tilsyn med daginstitutioner

Forældre til børn i Børnehuset Møllevang er nogle af dem, der snart kan læse seneste tilsynsrapport fra Kalundborg Kommune. De bliver nemlig snart offentliggjort. Foto: Kalundborg Kommune.

Kalundborg, Slagelse og Næstved Kommuner vil offentliggøre tilsynsrapporter fra daginstitutionerne i kommunen. I Holbæk er de allerede tilgængelige.

En lille pige, der får klemt fingeren i en dør, men ikke bliver trøstet.

En børnehavestue, hvor børnene leger på bordene, mobber hinanden og bliver mødt af irettesættelser og skæld ud af personalet.

Det er blot nogle af de situationer, TV 2 Dokumentaren Daginstitutioner bag facaden afslørede, da den løb over skærmen den 28. maj.

Optagelserne var foretaget blandt nogle af de 22 københavnske daginstitutioner, som har fået meget kritiske anmærkninger i deres tilsynsrapporter.

Dokumentaren får - eller har fået - flere kommuner her i landsdelen til at reagere.

Tilsynsrapporter er snart tilgængelige for forældre

Kalundborg, Slagelse og Næstved Kommuner er nogle af de kommuner, der lige nu er i gang med at lægge tilsynsrapporterne offentligt frem for forældre og andre interesserede. 

Der er ingen krav til tilsynene. Det er op til den enkelte kommune, hvordan og hvor ofte, de skal udføres.

Charlotte Grummesgaard Nielsen, fagcenterchef, Kalundborg Kommune

- Engang efter pinsen skulle de meget gerne blive lagt ud på de enkelte institutioners hjemmesider, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen, som er fagcenterchef for Børn, læring og uddannelse i Kalundborg kommune.

Hvorfor er de ikke allerede offentligt tilgængelige?

- Det er en kotyme fra før, jeg blev fagcenterchef her, men det får vi lavet om på nu.

I Næstved og Slagelse er tilsynsrapporterne også på vej til offentliggørelse.

- Efter at have set dokumentaren, ringede jeg til vores administration for at høre, om vores tilsynsrapporter er tilgængelige for alle. Og centerchefen og afdelingslederen for dagtilbud drøftede det og blev enige om, at de skulle lægges ud, så man kan se dem, siger Helle Blak (SF), formand for Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

I Næstved Kommune har alle daginstitutioner fået at vide, at de skal lægge tilsynsrapporterne ud på deres hjemmesider. Teamlederen på området vurderer, at cirka halvdelen har fået lagt dem ud på nuværende tidspunkt, og at resten følger trop inden længe.

Stor forskel på tilsyn

I Holbæk har tilsynsrapporterne længe ligget offentligt tilgængelige på daginstitutionernes hjemmesider. Dem, der ligger tilgængelige nu, er foretaget i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016.

Og der er meget forskel på, hvor ofte kommunerne fører tilsyn med deres daginstitutioner, og hvordan det foregår.

- Vi har valgt at føre tilsyn hvert andet år. Institutionerne skal have mulighed for at forbedre sig, inden vi kommer igen, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen fra Kalundborg Kommune.

Tilsynsrapporterne i Kalundborg Kommune fylder ifølge fagcenterchefen cirka 12-14 sider, mens de i Holbæk Kommune typisk er to-tre sider lange.

Tilsynsrapporterne i vores institutioner ser rigtig fine ud. Der er selvfølgelig punkter, der skal arbejdes med ind imellem, men ingen graverende ting, som dem, vi så i dokumentaren.

Charlotte Grummesgaard Nielsen, fagcenterchef, Kalundborg Kommune

- Der er ingen krav til tilsynene. Det er op til den enkelte kommune hvordan og hvor ofte, de skal udføres, fortæller Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Kommer på uanmeldt besøg

I Kalundborg Kommunes daginstitutioner foregår tilsynet som et uanmeldt besøg af en pædagogisk konsulent, som så iagttager og skriver det ned, som vedkommende oplever.

- Det kan for eksempel være, om personalet sætter aktiviteter i gang, om de er med i børnenes leg, om de tager sig af børn, der er kede af det og så videre, siger Charlotte Grummesgaard.

Efterfølgende er der så en snak med leder og personale om forholdene i institutionen.

- Tilsynsrapporterne i vores institutioner ser rigtig fine ud. Der er selvfølgelig punkter, der skal arbejdes med ind imellem, men ingen graverende ting, som dem, vi så i dokumentaren.

I Slagelse Kommune bliver tilsynene fulgt op af kollegial sparring med pædagoger fra andre institutioner.

- Så kommer de ud og giver deres råd til, hvordan man kan løse eventuelle problemstillinger i den enkelte daginstitution, fortæller Helle Blak (SF).

Helle Blak: Daginstitutionerne er pressede

Udvalgsformanden er dog helt overbevist om, at ingen af de institutioner, der findes i Slagelse Kommune, lider under samme forhold, som der blev vist i TV2 dokumentaren.

- På mange måder havde jeg allerede ro på, inden jeg kontaktede vores administration om den her dokumentar, for jeg har selv været på besøg i rigtig mange af vores daginstitutioner. Men det, jeg ser i vores institutioner, er et ufatteligt presset miljø med mange børn og for få voksne, fortæller hun.

Udvalgsformanden så gerne at området blev tilført flere penge.

- Men hvor skal de penge komme fra? Vi er nødt til at have det nye flertal på Christiansborg til at hjælpe vores daginstitutioner, så vi kan få de minismumsnormeringer, BUPL snakker om, siger Helle Blak (SF).

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App