Guldborgsund får medhold i Højesteret - slipper for at betale millioner for ophold til hjemløs

Guldborgsund Kommune slipper for at betale for en hjemløs mands ophold på et forsorgshjem til en pris på 16,3 millioner kroner. Det har Højesteret netop besluttet. Foto: Thomas Nielsen - TV ØST

Højesteret har givet Guldborgsund Kommune medhold i en sag om en hjemløs borgers botilbud. I stedet er Varde Kommune forpligtet til at betale.

Guldborgsund Kommune kan gå lettet på weekend.

De slipper nemlig for at betale for en hjemløs mands ophold på et forsorgshjem til en pris 16,3 millioner kroner fra 2009 til 2017.

- For os er sagen principiel. Der må ikke være tvivl om, hvad det er for nogle kommuner, der skal betale for hjemløse borgere, som søger ophold på forsorgshjempladser, siger Pedro Michael, chef for Guldborgsund Kommunes Center for Socialområdet til Folketidende.

Der må ikke være tvivl om, hvad det er for nogle kommuner, der skal betale for hjemløse borgere, som søger ophold på forsorgshjempladser

Pedro Michael, chef for Guldborgsund Kommunes Center for Socialområdet

Dermed er der sat et endeligt punktum i striden mellem Guldborgsund og Varde Kommune.

Varde Kommune skal betale inden for 14 dage

Højesteret har givet Guldborgsund Kommune medhold i sin påstand om, at Varde Kommune skal betale.

Varde Kommune skal anerkende, at Varde Kommune er rette refusionskommune for A, og at Varde Kommune dermed er forpligtet til at handle i sager vedrørende ydelser til A efter lov om social service samt forpligtet til at afholde refusionsberettigede udgifter vedrørende ydelser til A, lyder dommen, der pålægger Varde at betale inden 14 dage.

Udover selve udgiften på næsten 16,3 millioner kroner skal der betales procesrenter, ligesom Varde Kommune skal betale lidt over en million kroner til at dække Guldborgsund Kommunes sagsomkostninger.

En langvarig strid

Det store spørgsmål i sagen er, hvor den hjemløse mand hører hjemme, og hvem der derfor skal betale for regningerne på over 16 millioner kroner.

Det var derfor Guldborgsund Kommune, der i sin tid lagde sag an mod Varde Kommune. 

For den hjemløse boede frem til omkring 2005 i den daværende Blaabjerg Kommune - som nu er Varde Kommune. Alligevel har Guldborgsund Kommune siden 2009 betalt regninger for manden, da han i 2006 blev indskrevet på Forsorgshjemmet Saxenhøj i 39 dage. Siden har manden ikke været tilknyttet kommunen.

Guldborgsund Kommune lagde derfor sag an, fordi den mente, at det er Varde Kommune, som burde have betalt regningerne på grund af mandens tidligere tilknytning til området.

I Vestre Landsret blev Guldborgsund Kommune dømt til at skulle betale udgifterne for opholdet og Varde Kommune blev frifundet. Men det har Højesteret nu omstødt.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App