Fjernede spærring af å: Nu springer fiskene

Sådan ser det ud, når man måler bestanden af fisk i vandløbene. Foto: Faxe Kommune

Da man fjernede spærringen af Faxe å ved Blåbæk Mølle gav det startskuddet til et stort boom i bestanden af havørreder.

En række små initiativer udført af frivillige i samarbejde med Faxe Kommune har betydet et boom i bestanden af havørreder i Faxe Å, Lilleå og Vivede Mølleå. Det oplyser Faxe Kommune.

Særligt i Faxe Å, hvor man har fjernet en barriere ved Blåbæk Mølle har målinger vist en stor stigning i bestanden, faktisk er antallet af fiskeyngel blevet femdoblet.

Det er foreningen PIV – Pionerer i Vandløbspleje - der tager sig af den frivillige del af indsatsen i vandløbene.

Ud over at fjerne spærringer, så har man samtidig også anlagt gydebanker og lave skjul til fiskene.

Den øgede fiskebestand kan komme til at spille en rolle for fiskeriet i havet omkring åerne. Her satser man nemlig p åen stigning i mængden af rekreativt fiskeri.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App