Det er højsæson for naturbrande - nyt samarbejde skal hindre brandene

Arkivfoto. Foto: Henrik Larsen

Et nyt og atypisk samarbejde mellem brandvæsen og landbrug skal forhindre naturbrande.

Den mindste gnist kunne på ingen tid sidste sommer sætte et stort naturområde i flammer og sende brandvæsnet på overarbejde.

Der blev udstedt afbrændingsforbud i hele landet, og blomsterne i haven tørstede.

Det er virkeligt vanskelige forhold, de skal arbejde under i en i forvejen meget travl periode

Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber

Men selvom denne sommer, hvad varme og tørke angår, endnu ikke når op på sidste sommers niveau, er der stadig meget tørt over det meste af Danmark.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut er tørkeindekset højt og ligger over størstedelen af landet på mellem syv og ni. Det betyder, at der er en risiko for natur- og markbrande, særligt når landmændene snart for alvor begynder at høste deres afgrøder og sætter store maskiner i arbejde på tørre arealer.

- Vi ved, at danske landmænd er utrolig årvågne og gerne vil forebygge markbrande, men det er virkeligt vanskelige forhold, de skal arbejde under i en i forvejen meget travl periode, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard for Danske Beredskaber til danskeberedskaber.dk og tilføjer:

Hvis uheldet er ude

 • Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
   
 • Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en, eller via 112.
   
 • Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

 

Kilde: Danske Beredskaber.

Se mere

- Derfor har vi for overblikkets skyld samlet de gode råd til landmanden, og sammen med SEGES får vi det forhåbentlig delt rundt til alle relevante modtagere.

Svært at opgive præcis adresse

Et af rådene er blandt andet at huske at benytte ny teknik i form af app’en, der hedder 112. Den kan spare kostbar tid, hvis uheldet er ude.

- Når man kører rundt og arbejder på syvende mark vest for stuehuset, så er det tit vanskeligt at opgive eksakt adresse eller kørevej. Men det kan app’en klare, fordi den ved nødopkald sender de eksakte koordinater til os, så vi med det samme ved, hvor vi skal sende brandbilerne hen, siger Bjarne Nigaard.

Rådene til landbruget op mod høstsæsonen

Før høstarbejdet:

 • Sørg for, at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder, den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
   
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
   
 • Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald gps-stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark, du befinder dig på.

 

Under arbejdet:

 • Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv., og rens særligt køleren og udstødningen.
   
 • Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie.
   
 • Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
   
 • Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en.
   
 • Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister.
   
 • Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt.
   
 • Parkér en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark du høster.
   
 • Parkér også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark du høster.
   
 • Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed.
   

 

Kilde: Danske Beredskaber.

Se mere

Danske Beredskaber er brancheforeningen for de danske brandvæsner. SEGES er landbrugets fælles videnscenter og er en del af Landbrug & Fødevarer.

Brande på marker og i maskiner er for alle involverede parter dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr, og derfor er der god mening i at forsøge at reducere dem mest muligt.

- Vi ser hvert år mange brande i løbet af høstmånederne. En af de hyppigste årsager til ulykkerne er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, siger Kenneth Poulsen, byggechef i SEGES.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App