Sygehus får hård kritik: - Der er ikke styr på noget som helst

00:27

Borgere på vej til Nykøbing Falster Sygehus har hårde ord med på vejen. Tilliden til sygehuset er i bund. Video: Jesper Truelsen - TV ØST

Kritikken hagler ned over til Nykøbing F. Sygehus. Et tilsyn i efteråret har ført til et påbud til en af sygehusets kirurgiske afdelinger

Borgerne på vej til Nykøbing Falster Sygehus er ikke overraskede, og ordene er hårde.

Håndteringen af medicinen for patienterne på ortopædkirurgisk sengeafsnit har været utilstrækkelig.

- Det har altid heddet sig, at man tager på Nykøbing Falster Sygehus for at dø. Jeg tvivler på, at de nogensinde får styr på noget som helst, siger Lars Faber fra Nysted og tilføjer:

- I dag skal jeg heldigvis kun til røntgen. Havde det været noget med medicin, så havde det ikke været så sjovt.

Bente Gudmundsen fra Maribo, der i dag skulle have taget en blodprøve, er enig:

- Jeg synes, at det lyder rigtig væmmeligt. Jeg har ikke personligt følt mig utryg, men jeg har flere gange haft familiemedlemmer indlagt her på sygehuset, hvor jeg er blevet hos dem, og så har jeg kunnet sige til personalet, hvis de har fået noget forkert.  

Bente Gudmundsen er blevet hos pårørende på sygehuset, så hun har kunnet sige til personalet, hvis noget de fik noget forkert.  Foto: Jesper Truelsen - TV ØST

Og listen over kritikpunkter af ortopædkirurgisk sengeafsnit 330 på Nykøbing Falster Sygehus er alenlang. Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret følgende problemer:

Det fandt styrelsen ud af på afdelingen på Nykøbing F. Sygehus:

 • En patient fik blodfortyndende medicin og medicin mod stærke og svage smerter, men der stod intet i journalen om, hvorfor medicinen var ordineret.
 • En patient fik antidepressiv medicin uden en forklaring i journalen.
 • Der var ingen opfølgningsplaner for patienter, der fik vanedannende medicin som morfin.  
 • Tre stikprøver af patienter med diabetes viste, at hverken læger eller sygeplejersker havde spurgt ind til patienternes sygehistorie. Der var ikke taget stilling til, hvordan der skulles måles blodsukker, og hvordan sukkersygen skulle håndteres. Patienterne blev derfor gjort klar til operation, uden at der var taget højde for deres sukkersyge.
 • De sygeplejefaglige journaler, hvor man tjekker 12 sygefaglige områder, var ikke udført systematisk. Det er områder, som skal sikre, at man kommer hele vejen rundt om patientens behov. Det kan eksempelvis være forhold, der drejer sig om, hvorvidt patienten bor alene eller har behov for hjælp, om patienten bor, hvor der er trapper og ikke kan gå op og ned af dem, om patienten får hjemmehjælp m.v.
 • Udskrivningsbreve fra afsnittet til patienternes praktiserende læge var utilstrækkelige om, hvad der var foretaget under patientens indlæggelse.

 

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Se mere

Kan ikke udelukke risiko

Forholdene på det ortopædkirurgiske sengeafsnit blev opdaget under et tilsyn på sygehuset i efteråret og har nu ført til et fire sider langt påbud med ni krav, som sygehuset nu skal efterleve.

Og Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke udelukke, at der har været en risiko for patienterne på afdelingen:

- Vores tilsyn er et organisatorisk tilsyn, og vi kigger på de generelle forhold, og på om der generelt har været fare for patientsikkerheden. Vi kan ikke sige, om der er patienter, der har været i fare. Vores tilsyn ser efter, om der er systematiske arbejdsgange, og om der er nogle forhold, hvor der kan have været risiko for patientsikkerheden, siger Bente Møller, der er overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sådan lyder påbuddet til til Nykøbing Falster Sygehus: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 330, Nykøbing Falster Sygehus:

 • at sikre, at der på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 330 udføres en forsvarlig medicinhåndtering for de medicinske patienter, herunder at der er en indikation for behandlingen, samt at sikre, at der udarbejdes forsvarlige procedurer for medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse, samt procedurer for opfølgning på medicin, som er ordineret under indlæggelsen fra den 14. februar 2019.
   
 • at sikre, at der på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 330 udarbejdes opfølgningsplaner for patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler fra den 14. februar 2019.
   
 • at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 14. februar 2019.
   
 • at sikre tilstrækkelige lægefaglige vurderinger af de medicinske patienter på Ortopædkirurgiske Sengeafsnit 330, herunder sikre at der optages en tilstrækkelig sygehistorie, at der er en klar plan for behandlingen, tilstrækkelig klargørelse af patienten til operation, og at der sikres tilstrækkelig opfølgning på medicinske patienters problemstillinger fra den 14. februar 2019.
   
 • at sikre, at der for de medicinske patienter på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 330 foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå fra den 14. februar 2019.
   
 • at sikre, at der på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 330 udarbejdes tilstrækkelige epikriser ved patienters udskrivelse til egen læge fra den 14. februar 2019.


​​​​​Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Se mere

Det er først og fremmest den manglende systematisering af arbejdsgangene på afdelingen, der har haltet.

- Når vi kommer ud på et tilsyn, så har vi fokus på organisationen. På om der er nogle sikre og systematiske arbejdsgange. Det er eksempelvis vigtigt, at der bliver taget stilling til, om den medicin, patienten har med hjemmefra, skal fortsætte, og overvejelserne skal fremgå af journalen, siger Bente Møller.

- Det er vigtigt for patienterne, der er indlagt på en kirurgisk afdeling, at der også er styr på det medicinske, ellers kan det være alvorligt, uddyber hun.  

Thomas Houe, der er lægefaglig vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus, er trist over påbuddet.

- Jeg synes, at det værste er, at vi står med en trist historie om Nykøbing Falster Sygehus igen. Vi vil rigtig gerne ændre de historier og være bedre end det her, siger han. 

Vi er godt klar over, at vi har et blakket ry, siger Thomas Houe, der er lægefaglig vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus

Ifølge Bente Møller går en del af kritikken i styrelsens påbud på, at der intet stod i journalerne om, hvilken medicin patienterne fik, da de ankom til hospitalet, og det har stor betydning for den behandling, patienten skal have under en operation.

- Er man sukkersygepatient, skal der eksempelvis tages højde for blodsukkeret ved faste forud for operationen, forklarer hun.

Jeg synes, at det værste er, at vi står med en trist historie om Nykøbing Falster Sygehus igen. Vi vil rigtig gerne ændre de historier og være bedre end det her

Thomas Houe, lægefaglig vicedirektør, Nykøbing F. Sygehus

Samtidig var det ikke fast rutine at bruge styrelsens sundhedsfaglige vejledning, hvor der er udpeget 12 såkaldte problemområder, som der skal spørges ind til hos patienten.  

- Der skal i journalen være en sygeplejefaglig beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle helbredstilstand. Vi forventer, at de har beskrevet de 12 problemområder, når indlæggelsen varer mere end 24 timer. Det kan sagtens være, at personalet har travlt, men hvis vi under interviewet med de ansatte hører, at der ikke er systematiske arbejdsgange omkring dette, så skaber det bekymring, siger Bente Møller.

Tilsynet vender tilbage i foråret 

Ledelsen på Nykøbing Falster Sygehus har allerede udarbejdet en handlingsplan for, hvordan forholdene på afdelingen bliver forbedret, så patienterne kan føle sig sikre.

- Vi har en klar forventning om, at ledelsen retter op på tingene, som vi har påpeget. Derfor kommer vi tilbage her i løbet af foråret og ser, om forholdene er kommet er i orden, siger Bente Møller og understreger, at man generelt kan føle sig sikker som patient på Nykøbing Falster Sygehus.

- Den dag, vi gik på tilsyn, der gik vi også tilsyn på tre andre afsnit på Nykøbing Falster Sygehus, hvor vi fandt enten helt få eller ingen problemer. Så som udgangspunkt behøver man ikke være bekymret for at være indlagt på sygehuset, siger hun.

Tilliden er i bund 

Sygehusets vicedirektør er helt med på, at borgernes tillid til sygehuset er i bund.

- Vi er godt klar over, at vi har et blakket ry. Vi er ret fokuseret på at få rettet op på det, og vi er også fokuserede på, at vi skal fremstå som et sikkert sted at opholde sig for patienterne. Vi tager det her med at få afdelingen rettet op med stor alvor.  

Læs hele påbuddet til Nykøbing Falster Sygehus her.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App