Beredskabsdirektør om forslag på besparelser: - Det er fuldt forsvarligt

Helle Søeberg, beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen.

Borgere på Orø er utrygge ved tanken om, at der skal spares på deres beredskab. Men beredskabsdirektøren mener, det er forsvarligt.

Et sparekatalog med 21 forslag har skabt utryghed på Orø.

For i kataloget står der blandt andet, at Orøs brandstation skal ændres til et ø-beredskab. Det kan give en besparelse på op mod 590.000 kroner.

Men det betyder samtidig, at brandfolkene ikke kan gå ind i huse med røgdykkerudstyr og redde folk ud. I stedet skal de vente på assistance fra brandstationen i Kirke Hyllinge, der giver en responstid på 25 minutter.

Hvorfor skal deres beredskab med røgdykkere tages fra dem?

Vi mener, det er fagligt forsvarligt, det vi foreslår på Orø i forhold til at lave et ø-beredskab

Helle Søeberg, beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

- Da man stiftede Vestsjællands Brandvæsen, så var et af formålene at ensrette serviceniveauet og derfor opnå nogle besparelser, siger Helle Søeberg, der er beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen.

- Vi har opnået en del besparelser ved almindelige effektiviseringer, men nu har vi så påbegyndt arbejdet med at lave en udkast til, hvordan man kan ensrette serviceniveauet. Og når vi ser på risiciene på Orø sammenlignet med andre tilsvarende steder, så er det vores faglige vurdering, at man godt kan klare sig med et ø-beredskab på Orø.

Det er fagligt forsvarligt

Mandag måtte de lokale brandfolk rykke ud til en brand på Orø.

Læs også Brand på Orø får diskussion om spareplaner i brandvæsnet til at blusse op

En brand, som resulterede i, at fem børn og en voksen fra Orøstrand Skole- og Behandlingshjem blev behandlet for røgforgiftning på Holbæk Sygehus. 

De har lige haft en brand og de bliver nervøse for, at de ikke kan få den samme service – og det kan de vel heller ikke, hvis I går ud og spare på Orø. Hvorfor gør I det?

- Vi er helt bevidste om, at en ensretning af serviceniveauet medfører, at de steder man sænker serviceniveauet, der kan man godt blive bekymret, siger Helle Søeberg.

- Men vi mener, det er fagligt forsvarligt, det vi foreslår på Orø i forhold til at lave et ø-beredskab, og så få assistance fra Kirke Hyllinge. Det er jo det nye i forbindelse med Vestsjællands Brandvæsen – før skulle assistancen komme fra Holbæk, og det tog noget længere tid.

Der er ingen garantier

Det kommer stadig til at tage længere tid i forhold til, hvad det gør i dag og i forhold til, hvad de kan gøre ved en brand? 

Læs også Øboer om spareforslag på brandvæsnet: - Man kan ikke spare på sikkerheden

- Det kan komme til at tage længere tid, men det er fuldt forsvarligt. Og det er på niveau med, hvad det tager på andre områder i Vestsjællands Brandvæsen, siger Helle Søeberg.

Men er det sådan, at hvis man bor på en ø, at så bliver man nødt til at lave med, at man ikke har ligeså stor sikkerhed, som hvis man bor på fastlandet?

- Der er også steder på fastlandet, der har tilsvarende niveauer, som Orø vil få ved et ø-beredskab. Men der er ofte en holdning på øerne om, at man kan selv og vil selv og nok skal sørge for det.

Hvad vil du så sige til Orø-borgerne – har de intet at bekymre sig om?

- Man kan aldrig garantere, hvad der sker af hændelser. Men det niveau, vi foreslår, det er på niveau med det, der har andre steder i Vestsjællands Brandvæsen, og der er det gået godt i masser af år.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App